ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มีอะไรในคู่มือการเตรียมตัวสำหรับวิกฤตการณ์หรือสงคราม (Om krisen eller kriget kommer)

IMG_2367

ระหว่างวันที่ 28 พคถึง 3 มิย รัฐบาลสวีเดนเริ่มทำการแจกจ่ายคู่มือสำหรับการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือสงคราม คู่มือนี้มีชื่อในภาษาสวีดิชว่า Om krisen eller kriget kommer (If Crisis or War Comes) จริงๆแล้วเรื่องความเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตการณ์หรือสงครามนั้นสวีเดนมีนานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยสงครามเย็นที่ได้ทำการแจกคู่มือฉบับเดียวกัน (แต่ฉบับปี 2018 หรือพ.ศ. 2561 เป็นฉบับปรับปรุงเนื้อหา) และเมื่อสงครามเย็นจบลง ก็ไม่ได้มีการแจกคู่มืออีกเลย การเตรียมความพร้อมของสวีเดนนั้นที่ยังมีให้เราเห็นอยู่คือการทดสอบสัญญาณเตือนภัยที่เรามักจะได้ยินในอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคม อย่างไรก็ตามคู่มือนี้ไม่ได้เจาะจงแค่ที่สถานการณ์เดียว แต่ยังรวมถึงสถานการณ์อื่นๆ เช่น นำ้ท่วม หรือไฟป่าเป็นต้น

หมายเหตุ เนื้อหาเกี่ยวกับคู่มือนี้ ผู้เขียนไม่ได้แปลนะคะ เพียงแค่สรุปความและเขียนมาให้ได้อ่านกัน อาจจะมีข้อความในคู่มือบางส่วนที่ไม่ได้เอามาเขียน เพราะทักษะการแปลยังไม่เก่งขนาดนั้น หากต้องการอ่านเนื้อหาเต็มๆ สามารถหาอ่านได้ที่คู่มือนะคะ บ้านไหนยังไม่ได้ก็สามารถไปดาวโหลดได้ที่เว็บนี้ (ภาษาสวีดิช) คู่มือการเตรียมตัวสำหรับวิกฤตการณ์หรือสงคราม

บทนำ

ถึงพลเมืองของสวีเดน

ทุกครัวเรือนในสวีเดนจะได้รับคู่มือเล่มนี้ ซึ่งเนื้อหาในนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวได้ดีกับสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ อุบัติภัย ภัยคุกคามทางดิจิตัล รวมไปถึงสงคราม ถึงแม้ว่าสวีเดนจะเป็นประเทศที่ถือว่ามีความปลอดภัยมากแต่ก็อาจจะยังมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความเป็นอิสระ ดังนั้นแล้วเราควรปกป้องและรักษาความสงบ อิสระภาพและประชาธิปไตยไว้

หน่วยงานราชการ  ภูมิภาค จังหวัด เทศบาล บริษัทและองค์กรต่างๆมีความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและมั่นคงต่อประเทศนี้เป็นของทุกคนที่อยู่ในสวีเดน และหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนคือหากเกิดภัยคุกคามเราต้องช่วยเหลือกันและกัน ถ้าทุกคนได้มีการเตรียมตัวและช่วยเหลือกันและกัน ทุกคนก็จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้

ขอให้เก็บโบชัวร์นี้ไว้

เนื้อหา

จะทำอย่างไรถ้าเหตุการณ์ประจำวันของเราปลี่ยนไป เช่น เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน ไม่สามารถทำอาหารได้ อาหารขาดแคลนในร้านค้า ไม่มีน้ำให้ใช้ เติมนำ้มันไม่ได้ บัตรเครดิตใช้ไม่ได้ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ไม่มีรถเมล์รถไฟ หรือความขาดแคลนในอุปกรณ์ทางการแพทย์และยา

หากเกิดวิกฤตการณ์ เทศบาลจะเป็นให้ความช่วยเหลือในด้านการแจกจ่ายน้ำ หน่วยปฐมพยาบาลและรร. และในฐานะพลเมืองเราก็มีหน้าที่เช่นกันคือการตรียมความพร้อมที่ดีที่จะช่วยให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายแรงไปได้ ถ้าเราเตรียมความพร้อมของตัวเองได้ดีมากเท่าไหร่ เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้น สิ่งสำคัญคือ การมีน้ำ อาหารและความอบอุ่น และสามารถรับข่าวสารจากสื่อต่างๆและหน่วยงานราชการ สามารถติดต่อกับคนใกล้ชิดได้

การเตรียมอาหารและของใช้

 • อาหารควรมีเก็บสำรวงไว้ที่บ้านและประเภทอาหารควรเป็นแบบที่ใช้เชื้อเพลิงในการทำอาหารน้อย ใช้เวลาทำไม่นานและกินได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทำอาหาร 
 • น้ำสะอาดควรมี ปริมาณความต้องการน้ำในผู้ใหญ่ สามลิตรต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งวัน
 • ถ้าเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงที่อากาศหนาวและไม่มีเครื่องทำความร้อม สิ่งที่ทำได้คือ แขวนผ้าห่ม (filtar) ไว้ที่หน้าต่าง ปูพื้นด้วยพรมหรือเสื่อ หากจุดเทียน อย่าลืมที่จะดับไฟก่อนนอน
 • ต้องสามารถรับและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการให้ได้และติดตามข่าวสารของคนใกล้ชิด

การรับข่าวสาร

ต้องมีวิจารณญาณในการรับข่าวสาร และป้องกันการได้ข่าวสารที่ผิดด้วยการพิจารณาว่า…

 • ข่าวที่ได้มานั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น
 • จุดประสงค์ของข่าวสารคืออะไร
 • ใครเป็นคนส่งข่าว
 • แหล่งที่มาของข่าวน่าเชื่อถือได้ไหม
 • มีข้อมูลจากที่อื่นไหม
 • เป็นข้อมูลใหม่หรือเก่าและทำไมถึงมีข่าวนี้ออกมา

ไม่เชื่อข่าวสารที่เป็นข่าวลือ ต้องหาแหล่งที่มาหลายๆที่เพื่อที่จะได้รับทราบข่าวสารที่เป็นจริง

ไม่กระจายข่าวลือ (เพราะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่จริง)

การป้องกันประเทศ

มีทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน

โดยฝ่ายพลเรือนรับผิดชอบโดยหน่วยงานราชการ  ภูมิภาค จังหวัด เทศบาล บริษัทและองค์กรเอกชนและอิสระ เป้าหมายคือป้องกันประชาชนและเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือสงคราม ฝ่ายพลเรือนจะให้ความช่วยเหลือด้านพยาบาล การขนส่งรวมทั้งฝ่ายทหารด้วย

รูปแบบของภัยคุกคามต่างๆ

ภัยคุกคามทางดิจิตัล (การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่น การแฮ็คบัญชีธนาคารหรือธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ การแฮ็คข้อมูลลับไม่ว่าจะของทางการหรือเอกชนแล้วนำมาเผย แพร่ต่อสาธารณะ การจารกรรมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น การเจาะข้อมูลนวัตกรรมต่างๆ การเจาะข้อมูลทางการทหาร ข้อมูลเพิ่มเติม https://brandinside.asia/ nbtc-cybersecurity/) 

ระบบพื้นฐานการขนส่งถูกทำลาย เช่น สะพาน ถนน สนามบิน รางรถไฟ โรงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ตนและสังคม

การเข้ามาแทรกแซงสวีเดน

ตัดการลำเลียงและเสบียง

การโจมตีด้วยกองกำลังทหาร

ช่องทางในการรับข่าวสาร

ทางวิทยุ Sverige Radio P4 และทางโทรทัศน์

สัญญาณเตือนภัย

vma
ที่มาของภาพ https://www.trollhattan.se/startsida/aktuella-nyheter/test-av-vma-signal/

การเตือนภัยและระบบข่าวสาร (VMA – Viktigt meddelande till allmänheten) จะถูกใช้เมื่อเกิดวิกฤตสถานการณ์ เช่น เหตุระเบิด ไฟป่าหรือภัยบัติทางธรรมชาติ ซี่ง VMA จะส่งข่าวสารผ่านวิทยุ ทีวีและข้อความ (SVT Text) และรวมไปถึงการส่งข้อความ sms ไปยังโทรศัพท์

เมื่อได้ยินเสียงเตือนภัยเมื่ออยู่นอกบ้าน สิ่งที่ต้องคือ

 • เข้าให้ไปในบ้านหรืออาคาร 
 • ปิดหน้าต่าง ประตูและระบายอากาศ
 • และเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อฟังว่าจะมีประกาศอะไร
 • (และอ่านข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ ข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสวีเดน https://www.krisinformation.se)

Hesa Fredrik คืออะไร

อาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมจะมีการทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัย 

(ข้อมูลเพิ่มเติม http://hesafredrik.nu/vem-ar-hesa-fredrik)

 เสียงเตือนภัยจะมาในรูปแบบของเสียงโดยให้ฟังความถี่ของสัญญาณ

 • การรับข่าวสารที่สำคัญ (Viktigt meddelande till allmänheten) ความถี่ 7 วินาทีสลับกับหยุด 14 วินาที
 • การเตือนภัยฉุกเฉิน (Beredskapslarm) ความถี่ 30 วินาทีสลับกับหยุด 15 วินาที เป็นการประกาศให้ทราบถึงว่า ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สงครามหรือกำลังเข้าสู่วิกฤตสถานการณ์
 • เตือนภัยทางอากาศ (Flyglarm) ความถี่สั้นๆในระยะเวลา 1 นาที
 • การเตือนภัยอันตราย (Faran över) สัญญาณต่อเนื่องยาว 30 วินาที

ที่หลบภัย (skyddsrum) 

ที่หลบภัยไม่ได้มีของใครเฉพาะ ให้หาที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด หากเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยทางอากาศให้หาที่หลบภัยอย่างรวดเร็วหรือถ้าไม่มีใกล้ให้หลบที่ห้องใต้ดิน ในอุโมงค์หรือสถานีรถไฟใต้ดิน

สัญลักษณ์ของอาคารที่มีที่หลบภัย

skyddsrum
ที่มาของภาพ https://nyadagbladet.se/inrikes/svenska-skyddsrum-allt-samre-skick/

หากต้องการทราบที่หลบภัยที่อยู่ใกล้บ้าน เว็บไซด์สำหรับค้นหาที่หลบภัยใกล้บ้าน https://www.hittaskyddsrum.se

ศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาล

การศึกษาเรื่องการปฐมพยาบาลจะทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเราไปถึงที่เกิดเหตุคนแรกให้โทรศัพท์ไปที่ 112 (สามารถโทรไปตลอดแม้ว่าเงินในโทรศัพท์ไม่มี)

เป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคู่มือการเตรียมตัวสำหรับวิกฤตการณ์หรือสงคราม (Om krisen eller kriget kommer) ภาษษไทย

 1. คุณยุ้ย Yui in Lund
 2. คุณมะกรูดได้พูดและอธิบายไว้อย่างละเอียดและดีมากค่ะ Ontira språk & kulture
Advertisements

One thought on “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มีอะไรในคู่มือการเตรียมตัวสำหรับวิกฤตการณ์หรือสงคราม (Om krisen eller kriget kommer)

 1. Pingback: คู่มือเตรียมตัวกรณีเกิดวิกฤติหรือสงคราม (สวีเดน) | Yui inlund, Sweden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.